FUNKČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA VE STAVEBNICTVÍ
hlavni_obrazek
linka

Upozornění

Realizaci ucpávek systémy Dunamenti a jejich kontrolu dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. můžou provádět pouze osoby nebo firmy, které absolvovali školení Dunamenti a jsou vlastníci „Osvědčení“.

O společnosti DUNAMENTI

Společnost DUNAMENTI se zabývá protipožární ochranou staveb. Vyrábí speciální materiály, které zabraňují šíření požáru a zvyšují tak protipožární ochranu. Materiály a systémy DUNAMENTI jsou vyvíjeny a vyráběny především proto, aby tomuto možnému nebezpečí zabránily nebo jej alespoň omezily. Nejslabším článkem ve stavbě při vypuknutí požáru, jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektrických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov. Je tedy nutno dbát na dobrou, především projektovou připravenost staveb a poté na správné navržení a provedení použitého protipožárního systému utěsnění proškolenou firmou.